CSR2 – Chuyên đề nghiên cứu TNXHDN về Tiền lương

Đây là nội dung chuyên đề hồi tớ học cao đẳng, post phần lý luận lên đây để mọi người cùng tham khảo ^^

Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG

1. Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự tự cam kết của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy định về quản lý của doanh nghiệp, bằng phương pháp quản lý thích hợp trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành, nhằm kết hợp hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, người lao động, Nhà Nước và xã hội; là việc ứng xử trong quan hệ lao động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động, doanh nghiệp, khách hàng và cộng đồng; bảo vệ người tiêu dùng và tuân thủ các quy định trong bộ CoC nhằm đạt được mục tiêu chung là phát triển bền vững”.

2. Ý nghĩa của việc doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội

2.1. Ý nghĩa đối với doanh nghiệp

Việc triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ có tác dụng tích cực về nhiều mặt đối với doanh nghiệp.

Một là, trách nhiệm xã hội sẽ góp phần quảng bá và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.

Hai là, việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp luôn gắn với việc đảm bảo chế độ lương bổng, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường sự tự do hiệp hội, …, qua đó có tác dụng kích thích tính sáng tạo của người lao động, cải tiến liên tục trong quản lý và trong việc nâng cao năng suất, chất lượng lao động, cải tiến mẫu mã hàng hoá, qua nâng cao hiệu quả công việc trong toàn doanh nghiệp, tạo ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ba là, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường

Bốn là, việc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh gay gắt hiện nay.

2.2. Ý nghĩa đối với người lao động

Trước hết, người lao động sẽ được làm việc trong một môi trường làm việc mà ở đó, pháp luật lao động được tuân thủ nghiêm ngặt, những quy định của pháp luật của nước sở tại đối với quyền và lợi ích của người lao động sẽ được thực thi nghiêm túc, qua đó, tạo ra được động cơ làm việc tốt cho người lao động.

Điều đáng quan tâm là, khi doanh nghiệp cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội, các vấn đề như lao động cưỡng bức, sử dụng lao động trẻ em, quấy nhiễu và lạm dụng lao động, phân biệt đối xử sẽ bị hạn chế và loại bỏ;

Vấn đề thù lao lao động sẽ được thực hiện tốt, đảm bảo tái sản xuất sức lao động cho người lao động;

Vấn đề an toàn và sức khoẻ của người lao động được doanh nghiệp chú trọng đầu tư, chế độ làm việc – nghỉ ngơi khoa học sẽ được thực hiện, qua đó tạo ra môi trường làm việc an toàn, chế độ làm việc hợp lý cho người lao động…

2.3. Ý nghĩa đối với khách hàng

Thoả mãn những yêu cầu cơ bản mà họ đặt ra với doanh nghiệp: những sản phẩm có chất lượng cao, có giá trị sử dụng tốt, đảm bảo độ an toàn cao khi sử dụng; được sống trong một môi trường trong sạch, một xã hội mà các vấn đề xã hội được giải quyết ở mức độ tốt nhất.

2.4. Ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội

Bảo vệ môi trường.

Giảm tệ nạn xã hội.

Tăng cường các hoạt động từ thiện, góp phần giảm gánh nặng cho xã hội.

Thực hiện trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp gặp những khó khăn, thách thức:

–         Một là, nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở nhiều doanh nghiệp chưa cao. Nhiều doanh nghiệp còn chưa hiểu hết bản chất của trách nhiệm xã hội và sự cần thiết phải thực hiện nó. Có doanh nghiệp còn coi trách nhiệm xã hội như là một gánh nặng, là một khoản chi phí, không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp;

–         Hai là, chi phí cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp khá lớn, trong khi đó, vấn đề tìm kiếm các nguồn vốn đối với nhiều doanh nghiệp lại là vấn đề khó. Doanh nghiệp sẽ phải đứng trước sự lựa chọn, nên thực hiện trách nhiệm xã hội từng bước hay thực hiện trọn bộ các quy định của một bộ CoC nào đó để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ngoài nước;

–         Ba là, doanh nghiệp còn hạn chế nhiều nguồn lực, trong đó có nhân lực và vật lực cần thiết. Sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp muốn xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng tốt song lại không đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nó.

– …

3. Quan điểm và nội dung của trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tiền lương

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền lương là một trong những nội dung cơ bản của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR – Corporate Social Responsibility). Theo chúng tôi, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền lương là:

–         Sự tự cam kết của doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống các quy định về quản lý tiền lương, bằng các phương pháp quản lý thích hợp, công khai, minh bạch trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành;

–         Thực hiện các ứng xử trong quan hệ lao động nhằm kết hợp hài hoà lợi ích của doanh nghiệp, người lao động trên cơ sở cùng chia sẻ lợi ích đạt được trong hoạt động sản xuất – kinh doanh.

–         Thực hiện các trách nhiệm với khách hàng, người tiêu dùng, cộng đồng, xã hội thông qua các hoạt động như đóng thuế đầy đủ (kể cả thuế thu nhập), giảm chi phí tiền lương trên 1 đơn vị sản phẩm…

 

Trong một số bộ quy tắc ứng xử CoC (Code of Conduct) có quy định về vấn đề tiền lương. Theo quy tắc ứng xử tại nơi làm việc của Hiệp hội lao động công bằng, người sử dụng lao động phải đảm bảo tiền lương mà họ trả cho người lao động thoả mãn những nhu cầu tối thiểu cơ bản nhất của người lao động. Người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động, ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo quy định của luật của nước sở tại hoặc mức lương phổ biến của ngành, hoặc ở mức cao hơn, và những phúc lợi khác theo quy định của pháp luật. Theo SA8000 của tổ chức SAI, lương tối thiểu phải đáp ứng nhu cầu cơ bản cộng thêm 10% tích luỹ… Nhìn chung, các quy định về tiền lương trong các bộ CoC về cơ bản giống nhau. Tổng hợp các quy định trong bộ CoC, có thể thấy nội dung chủ yếu của trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tiền lương gồm:

–         Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành của nước sở tại trong vấn đề trả lương cho người lao động (trả không thấp hơn mức lương tối thiểu chung hoặc của ngành; không được khấu trừ lương người lao động do kỷ luật…)

–         Tiền lương trong doanh nghiệp phải đảm tính công khai, minh bạch, dễ tính, dễ hiểu;

–         Không được phân biệt đối xử khi trả lương;

–         Các quy định về tiền lương, phúc lợi và thu nhập sáng tạo khác phải chi tiết rõ ràng, phải đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản cho người lao động.

–         Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động trên cơ sở các quy định của luật lao động, luật bảo hiểm xã hội. Việc đảm bảo này phải được đề cập rõ trong thoả thuận hợp đồng lao động. Doanh nghiệp không được trốn tránh việc này kể cả khi người lao động thi trợt các chương trình dạy nghề.

 

Gần đây, có một số ý kiến cho rằng thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có lĩnh vực tiền lương đòi hỏi phải có chứng chỉ như SA8000, WRAP, … Quan điểm này không đúng, bởi ngay cả khi một doanh nghiệp chưa có chứng chỉ vẫn có thể thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Chẳng hạn, doanh nghiệp chỉ cần thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động về tiền lương hay một nội dung được đề cập trên đã có thể được coi là thực hiện trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tiền lương

Phần 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY ………………… gồm các mục

1. Khái quát chung về Công ty………………..

2. Thực trạng việc thực hiện trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tiền lương ở công ty ……………………………………………………………….

2.1.          Về việc thực hiện pháp luật lao động về tiền lương………………..

2.2.          Về tính minh bạch, dễ tính, dễ hiểu của tiền lương………………..

2.3.          Về vấn đề phân biệt đối xử trong trả lương………………………….

2.4.          Mức độ đáp ứng nhu cầu từ tiền lương ………………………………

Phần 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY …

1. Về phía Nhà Nước

–         Ban hành quy định và các hướng dẫn về đối thoại xã hội ở cấp quốc gia, cấp địa phương và cấp ngành trong lĩnh vực lao động – tiền lương. Cần tổ chức các đối thoại xã hội về tiền lương theo định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần ở các cấp trên.

–         Điều chỉnh các quy định của pháp luật lao động về đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động để tránh việc trốn bảo hiểm xã hội;

–         Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện danh mục nghề, công việc nặng nhọc – độc hại nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong vấn đề trả phụ cấp lương;

–         Ban hành các mức sàn về lương đối với các trường hợp phải trả lương với mức lương cao hơn bình thường.

–         Tổ chức các kênh thông tin, tư vấn cho các doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực tiền lương. Hướng dẫn cho họ phương pháp tích hợp các tiêu chuẩn như ISO 9000, ISO 14000, SA8000… đặc biệt là các tiêu chuẩn về lao động – tiền lương.

–         Tổ chức các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nhân lực nhằm tăng nguồn để trả lương.

–         Tăng cường hoạt động thành lập và kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về luật lao động và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà Nước. Phát hành các tờ rơi, tờ bướm hoặc áp phích trong đó ghi rõ nghĩa vụ, quyền lợi và chế độ lương bổng theo quy định của pháp luật cho doanh nghiệp và người lao động.

–         Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên lao động, tăng cường các hệ thống biểu mẫu thanh tra. Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm tại các doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà Nước, đặc biệt là thanh tra đột xuất giải quyết khiếu kiện. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà Nước đối với các doanh nghiệp trong vấn đề trả lương.

–         Kiện toàn các tổ chức làm công tác hoà giải, trọng tài, toà lao động trong việc giải quyết tranh chấp.

–         Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các mô hình mẫu trong trả lương, thưởng và phúc lợi, đặc biệt là mô hình của các doanh nghiệp thành công trong kinh tế thị trường, các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xem xét, lựa chọn và áp dụng. Với mỗi mô hình cần phân tích cụ thể ưu,  nhược điểm và điều kiện áp dụng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

–         Ban hành các hướng dẫn cụ thể, chi tiết về việc xây dựng hệ thống thang bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân… Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp về vấn đề này.

 

2. Về phía công ty

–         Tổ chức đối thoại giữa giám đốc điều hành và người lao động người lao động về vấn đề tiền lương theo định kỳ từ 3 – 6 tháng 1 lần để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh và vướng mắc trong vấn đề tiền lương;

–         Công ty phải công khai quy chế trả lương, các khoản lương, các hệ thống khuyến khích, phúc lợi và tiền thưởng trên cơ sở quy định của luật;

–         Người lao động phải được cung cấp các thông tin dễ hiểu về tiền lương và các khoản trợ cấp, phúc lợi xã hội của họ, không để họ bất mãn về khả năng thu thập thông tin.

–         Công ty cần cung cấp cho người lao động  báo cáo lương trong từng giai đoạn trả lương, trong đó có các nội dung tiền lương, tiền làm thêm, tiền thưởng và tất cả các khoản khấu trừ.

 

 

 

25 thoughts on “CSR2 – Chuyên đề nghiên cứu TNXHDN về Tiền lương

 1. trach nhiem xa hoi ve kỷ luật lao động nói:

  em chaò chi ah,hiện nay em đang là sv năm cuối nganh quản trị nhân lực em đan gphair làm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chi co tài liệu nào về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về lao động trẻ em hay lao động nữ không chị hay cai gì cũng được chị có thể cho em xin it taifmlieeuj được không chi?em cám ơn chị rất nhiều!

 2. Châu Nguyễn nói:

  em chào chị Nguyệt! em vô tình vào được blog của chị, mà thấy chị chia sẽ nhiệt tình với các bạn sinh viên như vậy, em thật sự thấy ngưỡng mộ chị quá.hihi.cám ơn những chia sẽ của chị nha. chúc chị luôn vui ve, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp của chị nha.hihi
  hiện tại em cũng là sinh viên năm cuối trường dh ldxh cs2 đó.hihi.
  cám ơn chị rất nhiều

 3. Nhật Nguyệt nói:

  Ánh Nguyệt ơi! Chị đang làm chuyên đề chuyên sâu trách nhiệm xã hội đối với doanh nghiệp nhưng chị không có chuyên đề mẫu, em có thể nào gửi cho chị một số chuyên đề mẫu của em để chị nghiên cứu được không, chị đang học lớp tại chức, chị cám ơn em nhiều nhe.
  Hẹn gặp lại em!

 4. hoàng văn hoàng nói:

  chị Nguyệt ơi!
  em đang làm chuyên đề GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỐI THOẠI TRONG DOANH NGHIỆP .NHƯNG không có tài liệu gì cà .mà cũng chưa biết lam thế nao !
  chị có thể hướng dẫn giúp em được không ?
  em cũng không hiểu phương pháp nghiên cứu đối thoại xã hôi trong doanh nghiệp là gì ?

 5. chuot nhat nói:

  Em chào chị. Em thật ngưỡng mộ qua những gì chị đã làm. Ước gì em cũng được 1 phần như chị. Em cũng học trường LĐXH nhưng CS2. Chị có thể giúp em là gửi cho em phần thực trạng việc thực hiện TNXH trong lĩnh vực tiền lương k chị. Em sẽ dựa vào đó để viết phần thực trạng cho Cty của em cho bài báo cáo. Bên em là tư nhân nên không áp dụng bất cứ cái gì hết. Em đã tìm nhiều tài liệu nhưng k ăn thua gì chị ạh.
  Nếu được thì chị giúp em nhé.
  Cám ơn chị nhiều và không quên chúc chị thành công-hạnh phúc-xinh đẹp.

 6. Nguyễn Hữu Dũng nói:

  Chào Nguyệt! Vô tình lên mạng đọc được blog của Nguyệt thấy nhớ lại hồi xưa đi học ngoài hà nội. Mình Là Dũng lớp 8QL3 học chung giảng đường với lớp Nguyệt đó. Mình giờ làm ở sài gòn, mình thấy lớp QL 4 cũng hay gặp mặt và giao lưu nhỉ còn lớp mình chẳng thấy gì hết, mà mình ở trong này cũng chẳng gặp lại đựợc bạn bè.

 7. helomario nói:

  🙂 bài viết hữu ích quá, em đang cần tìm tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học ^^ Em rất cảm ơn những tài liệu hữu ích của chị. Lúc nào có thời gian em rất mong có thể góp thêm 1 số link tài liệu e tìm đc về đề tài này 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s