[LTNS1] Học thuyết X, Y, Z trong Quản trị nhân sự

Có những lý thuyết rất đơn giản, ngày xưa học chả để ý mấy, nhưng dạo này đọc sách về các DN, lại ngẫm ra, hầu như ông nào cũng vận dụng các thuyết này rất tốt, một trong các lý do để các nhà quản trị đạt được thành công, là họ hiểu rất rõ được bản chất/tâm lý của người lao động thông qua các thuyết Quản trị nhân sự đơn giản như Thuyết X, Y, Z này ;)

Mình mới tập tẹ nên còn một số  lỗi, nhưng mà xem tạm nhé ;)

Slide down tại: http://www.slideshare.net/anhnguyet_hro/anh-nguyet-thuyet-x-y-z

 

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Một ngôi nhà tại Trà Vinh

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 653 other followers

%d bloggers like this: