Ths. QTNNL – ULSA

Vậy là cũng đến ngày khai giảng! 26.11.2011

Mình học lớp 1A cùng với 55 member nữa ^^

Tham khảo một số tài liệu về chương trình Thạc sỹ Quản trị  nguồn nhân lực của ULSA:

1. Đề án đào tạo thạc sỹ de an thac sy quan tri nhan luc

2. Quy chế đào tạo thạc sỹ  Qui che dao tao thac sy cua ULSA

Kỳ 1, giai đoạn 1 với 4 môn: bắt đầu từ ngày 28.11.2011 đến ngày 10/02/2012

ULSA_Cao hoc_QTNNL_Ky1_Lich_giang

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học – PGS. TS Trịnh Khắc Thẩm & Ths. Nguyễn Xuân Hướng (3 tín chỉ)

Nộp bài tập cá nhân vào  ngày 31/3/2012

Tổng hợp tài liệu tham khảo Phướng pháp  nghiên cứu khoa học

[Ths.1] PPNCKH – Đề cương môn học

[Ths1] – PPNCKH – BT nhóm & BT cá nhân

2. Triết học – Ths. Nguyễn Thị Giáng Hương (3 tín chỉ)

Nộp tiểu luận ngày 23/02/2012 (thứ 5)

Thi hết môn lúc 18h ngày 29/02 /2012(thứ 4), phòng A501 và 503

[Ths2] – TH – Đề cương chi tiết

[Ths2] – TH – Câu hỏi hướng dẫn thảo luận

[Ths2] – TH – Đề tài tiểu luận

3. Kinh tế học nâng cao – TS. Lương Xuân Dương (2 tín chỉ)

Thi hết môn lúc 18h ngày 02/3/2012 (thứ 6), phòng A501 và 503

4. Quan hệ lao động – TS. Nguyễn Mạnh Cường & TS. Nguyễn Duy Phúc (2 tín chỉ)

Nộp tiểu luận ngày 01/03/2012 (thứ 5)

[Ths.4] Quan hệ lao động – IR – Industrial Relations
[Ths.4] – QHLĐ – Email Nội dung bài giảng từ Thầy         
[Ths.4] – QHLĐ – Hướng dẫn viết Tiểu luận
 Thi vấn đáp ngày …
 

Kỳ 1, giai đoạn 2 với 4 môn: bắt đầu từ ngày 28.11.2011 đến ngày 10/02/2012

Ky1_Giao doan II_lich hoc

5. Kinh tế lượng – PGS. TS. Ngô Văn Thứ (2 tín chỉ)

Phần mềm học tập từ http://mfe.edu.vn/thuvien/dulieu
EVIEWS4 : không yêu cầu cài đặt, Liên kết 1: EVIEWS4_2011 ;
                     LIên kết 2 (Mediafire – khi liên kết 1 quá tải)  EVIEWS4_2011
 • Hướng dẫn thực hành Eviews bậc Đại họcTẠI ĐÂY
 • Số liệu bổ sung cho Đại học (nếu bộ giải nén chưa có): SOLIEU. Liên kết 2: SOLIEU.
 •  
 • Hướng dẫn Eviews bậc Cao học, phiên bản 2008: TẠI ĐÂY
 • Số liệu để kiểm tra thực hành Cao học (cập nhật T1/2011): DATA3
 • Số liệu bổ sung (cho Cao học): DATA0810 ; DATA4
 • Số liệu sách hướng dẫn Eviews (2011) DATA_EV6
 

6. Quản trị nguồn nhân lực trong môi trường toàn cầu hóa – PGS. TS Lê Thanh Hà (2 tín chỉ)

Thi viết tiểu luận, bài thi hết môn

[Ths. 6] QTNNL trong bối cảnh toàn cầu hóa – HRM Globalization

7. Chiến lược nguồn nhân lực – TS. Nguyễn Thị Minh Hòa (2 tín chỉ)

 [Ths.7] Chiến lược nguồn nhân lực – HRM Strategy
 
 
8. Kinh tế nguồn nhân lực
9. Hệ thống thông tin quản trị nhân lực
10. Ra quyết định về nguồn nhân lực
11. Nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý
 
Và tự chọn 8 môn trong số 19 môn sau:
 •  1. Tâm lý xã hội học Lao động_TS. Bùi Thị Xuân Mai & Ths. Lê Thị Dung
 •  2. Luật lao động_ TS. Phạm Trọng Nghĩa & Ths. Nguyễn Thị Tố Vân
 •  3. Tổ chức lao động khoa học _TS. Nguyễn Công Thoan & Ths. Phạm Ngọc Thành
 •  4. Thị trường lao động_ PGS. TS. Nguyễn Bá Ngọc & Ths. Trần Phương
 •  5. Quản trị tài chính Doanh nghiệp _ TS. Phí Thu Trang & Ths. Trương Đức Thịnh
 •  6. Kỹ năng lãnh đạo & Quản lý _ PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến & Ths. Phạm Ngọc Thành
 •  7. Quản lý NNL Khu vực công _ PGS. TS Vũ Hoàng Ngân & Ths. Nguyễn Thị Hồng
 •  8. Quản NNL trong các loại hình doanh nghiệp _ PGS. TS. Mai Quốc Chánh & Ths. Đào Thị Thanh Trà
 •  9. Hoạch định chính sách tiền lương _ TS. Tống Thị Minh & TS. Vũ Hồng Phong
 •  10. An toàn lao động trong doanh nghiệp _ PGS. TS. Lê Vân Trình & Ths. Ngô Kim Tú
 •  11. Văn hóa tổ chức _ TS. Nguyễn Công Thoan & Ths. Phan Thị Phương
 •  12. Dân số và chính sách nguồn nhân lực _ PGS. TS. Trịnh Khắc Thẩm & Ths. Trần Phương
 •  13. Quản lý nhà nước về lao động _ TS. Nguyễn Thị Lan Hương & TS. Vũ Hồng Phong
 •  14. Tích hợp các tiêu chuẩn lao động trong hệ thống quản lý _ TS. Nguyễn Duy Phúc & Ths. Đỗ Thị Tươi
 •  15. Giới và vấn đề Quản lý NNL _ PGS. TS. Nguyễn Thị Thuận & Ths. Lê Thị Dung
 •  16. Quan hệ công chúng _ TS. Bùi Thị Xuân Mai & Ths. Nguyễn Thị Vân
 •  17. Quản trị Marketing _ TS. Trần Văn Hòe & Ths. Nguyễn Cẩm Bình
 •  18. Quản lý sự thay đổi trong tổ chức _ GS. TS. Lê Sỹ Thiêp & Ths. Lê Xuân Cử
 •  19. Quản trị đầu tư Phát triển nguồn nhân lực _ TS. Phạm Thị Liên & Ths. Nguyễn Hữu Dạn
 Vậy là đã hoàn thành 19 môn học theo lịch:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP CHQTNL-1A (Buổi tối T2-T6)

(Thời gian học: 17h15’ – 21h15’; Địa điểm: A503)

TT

Gđoạn

Ngày tháng

Học phần

Tín chỉ

Giảng viên

HT thi

Ngày thi

1

1

28/11/2011-2/1/2012 Kinh tế học nâng cao

2

TS. Lương Xuân Dương Thi viết

4/2012

2

29/11/2011-09/2/2012 Triết học nâng cao

3

Ths. Nguyễn Thị Giáng Hương Thi viết

4/2012

3

01/12/2011-15/1/2012 Quan hệ lao động

2

TS. Nguyễn Duy PhúcThs. Nguyễn Mạnh Cường Viết TL +Vấn đáp

8/4/2012

4

2/12/2011-10/02/2012 Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

PGS.TS Trịnh Khắc ThẩmTS. Nguyễn Xuân Hướng

Viết

tiểu luận

4-5/2012

5

2

6/3 – 17/4/2012 Quản trị NNL trong môi trường toàn cầu hoá

2

PGS.TS Lê Thanh Hà Thi viết

8/5/2012

6

8/3 – 19/4/2012 Kinh tế lượng

2

TS. Ngô Văn Thứ Thi viết

10/5/2012

7

9/3 – 20/4/2012 Chiến lược nguồn nhân lực

2

TS. Ng Thị Minh Hoà

Viết

tiểu luận

11/5/2012

8

3

15/5 – 26/6/2012(Thứ 3-Buổi tối) Nguyên lý tổ chức bộ máy quản lý

2

GS. TS Lê Sỹ Thiệp Thi viết

3/7/2012

9

16/5 – 27/6/2012(Thứ 4-Buổi tối) Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

2

PGS. TS. Vũ Hồng Tiến Thi viết

4/7/2012

 

10

17/5 – 28/6/2012(Thứ 5-Buổi tối) Luật lao động

2

TS. Phạm Trọng Nghĩa Thi viết

5/7/2012

NGHỈ HÈ

11

4

21/8 – 2/10/2012(Thứ 3-Buổi tối) Quản lý sự  thay đổi trong tổ chức

2

GS. TS. Lê Sỹ Thiệp Thi viết

9/10/2012

12

22/8 – 3/10/2012(Thứ 4-Buổi tối) Quản trị tài chính doanh nghiệp

2

TS. Phí Thu Trang Thi viết

10/10/2012

13

23/8 – 4/10/2012(Thứ 5-Buổi tối) Quản trị maketing

2

TS. Trần Văn Hòe Thi viết

11/10/2012

 

14

24/8 – 5/10/2012(Thứ 6-Buổi tối) Kinh tế nguồn nhân lực

2

PGS.TS. Nguyễn Hải Hữu Thi viết

12/10/2012

15

5

16/10-27/11/2012(Thứ 3-Buổi tối) Văn hóa tổ chức

2

TS. Nguyễn Công Thoan Thi viết

11/12/2012

16

17/10-28/11/2012(Thứ 4-Buổi tối) Quản lý nhà nước về lao động

2

TS. Nguyễn Thị Lan Hương Thi viết

24/01/2013

17

18/10-29/11/2012(Thứ 5-Buổi tối) Hệ thống thông tin quản trị nhân lực

2

TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thi viết

13/12/2012

18

19/10-30/11/2012(Thứ 6-Buổi tối) Tâm lý xã hội học lao động

2

TS. Bùi Thị Xuân Mai Thi viết

14/12/2012

17

6

17/12/2012-04/1/2013(Thứ 3-Buổi tối) Ra quyết định về nguồn nhân lực

2

PGS. TS. Lê Thanh Hà Thi viết

25/01/2013

NGHỈ TẾT

28/01/2013

Nhận đề tài, làm luận văn bảo vệ

Tháng 3/2013

Học ôn và thi ngoại ngữ B1 Châu Âu

 

Ghi chú: Đánh giá kết quả môn học theo tỉ lệ: điểm quá trình: 40%; điểm bài thi: 60%.

Ngày 28/01/2013, Khoa sau Đại học gửi danh sách giảng viên hướng dẫn luận văn, lịch nộp và bảo vệ đề cương trước 28/2/2013, dự kiến bảo vệ đề cương tháng 03/2013

Ngày 24/3/2013: 100 học viên bảo vệ đề cương tại 5 hội đồng, mỗi hội đồng 5 người, bao gồm các GS, PGS, TS trong ngành

Những góp ý của các Thầy Cô để học viên chỉnh sửa đề cương và có hướng đi đúng cho bài luận văn thật đáng quý biết bao – những lời hỏi thăm, động viên, chỉ bảo của các Thầy Cô ở mỗi hợp đồng làm mình có cảm giác như những đứa trẻ đang được nâng niu, che chở – bởi đây là lứa thạc sỹ đầu tiên của ULSA mà nhỉ ^^

Song song là Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn B1 Châu Âu

De an hoc TA

Thi đầu vào: Nói 18h ngày thứ sáu 17/02/2012 Phòng A503

Viết: 13.30 ngày Chủ nhật 26/02/2012 Phòng E203 – 204 – 205

Thời gian học 2 buổi/tuần bắt đầu từ 07/3/2012

Giáo trình: Ready for PET http://www.scribd.com/doc/13323579/Ready-for-PET

[Ths] English – Ready for PET
 

27 bình luận về “Ths. QTNNL – ULSA

 1. Trần Hương Lý nói:

  Chào chị, em đang băn khoăn và rất cần lời khuyên của chị. Hiện em học về ngoại ngữ, đi làm đã được 3 năm và vừa mới chuyển sang công việc về nhân sự. Em rất hứng thú được đi sâu và lĩnh vực này nên đang có ý định học thạc sĩ về quản trị nguồn nhân lực của ULSA. Em rất mong chị tư vấn cho em là có nên theo đuổi việc học thạc sĩ này không? Hoặc nếu có lời khuyên nào khác mong chị giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm giúp em. Em đang băn khoăn quá! Cảm ơn chị đã lắng nghe, và mong hồi âm sớm từ chị. Rgds

  • Ánh Nguyệt nói:

   Nếu em chưa từng làm nhân sự thì chỉ nên học những kiến thức cơ bản về nhân sự để đi làm trước đã, khi nào làm thực tế thấy vấp váp nhiều thì theo học thạc sỹ nếu thấy cần, còn không thì chỉ cần trao đổi kinh nghiệm với những người đi trước là đủ 🙂
   Xin lỗi vì chị bận quá nên giờ mới vào trả lời comment của em được
   Có gì em gửi email vào anhnguyet.ql@gmail.com hoặc chat qua skype anhnguyet_hro thì chị sẽ phản hồi nhanh hơn là trên blog này!

 2. Minh Hoài nói:

  Chj Ánh Nguyệt ơi, chị học khóa nào của ULSA đấy? Em học Đ2QL chị ạ. Cũng biết đến blog của chị từ lâu rồi, nhưng chưa có dịp tìm hiểu nhiều.

 3. Nguyệt Ánh nói:

  chào bạn Ánh Nguyệt, mình có biết bạn qua một số off line về nhân sự của Eduviet tổ chức. Bạn cho mình hỏi chút kinh nghiệm vệ học khóa quản trị về nhân sự với nhé:
  – Nếu ôn tập tại trường thì khi đầu vào có khó lắm không? vì mình lâu lắm rồi không học gì hết cho nên rất thiếu tự tin.
  – Học phí đóng như thế nào?

  • Ánh Nguyệt nói:

   Chào chị 🙂
   Những điều chị hỏi đều có thể gọi điện tới khoa Sau Đại học của trường ĐH LĐXH để biết cụ thể chị ạ ^^
   Cá nhân em được biết thì thi đầu vào ở ULSA không khó bằng KTQD, học ôn thế nào thì thi thế
   Học phí cũng ở mức vừa phải

 4. son nói:

  chao ban Anh nguyet, ban cho minh ban giay cung duoc (neu ban khong con dung no) or cho minh muon photo,minh dang hoc chuyen doi o phong A501 hoc cac ngay trong tuan.sdt cua minh 0936.525.006.cam on ban nhieu

 5. Mong chị giúp đỡ nói:

  Em chào chị, chị ơi em có học môn QHLĐ với thầy Duy Phúc ạ. Bọn em làm tiểu luận cuối kỳ. Với chủ đề : Phân tích hệ thống QHLĐ trong 1 DN từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy QHLĐ bền vững ( QHLĐ lành mạnh ) trong DN đó. Nhưng em không biết phải làm như thế nào. Chị có thể hướng dẫn hoặc có dàn ý bài làm giúp em với ạ. Em cảm ơn chị trước

  • Ánh Nguyệt nói:

   Chào bạn, tiểu luận thì mình chắc chắn Thầy giáo đã gửi hướng dẫn cách viết chi tiết, bạn chưa biết làm thế nào có thể hỏi lại thầy giáo – đó là nhiệm vụ của Thầy mà :), mình không trả lời câu hỏi này của bạn được!

 6. ngoc trung nói:

  ban oi, cho minh hoi hoc thac sy nhu vay co ton nhieu tien ko ban. minh gan xong dai hoc, dang dinh hoc thac sy ma nghe noi ton tien dzu lam. ban tra loi giup minh voi nhe! ban goi dum minh vao sdt nay nhe 0987716820 ban goi rui minh se goi lai cho ban. kam on ban nhiu

  • Ánh Nguyệt nói:

   Quan trọng là bạn muốn học để lấy cái gì, bạn sẽ tự định giá được số tiền cần phải nộp cũng như tập trung trí tuệ và thời gian của bạn cho việc đó 🙂
   Theo mình, tốt nghiệp đại học không nên học ngay thạc sỹ 🙂

 7. qanhmai nói:

  Hóa ra chị Nguyệt cũng học khóa này ở trường em ạ 😀 Cùng lớp chị chắc có ối đứa bạn em đấy. Nhìn danh sách giảng viên chưa gì đã thấy nhiều thầy cô quen quá ^^

 8. Phạm Thảo nói:

  ko, e đang tìm khoá học giống c cơ. Cơ mà ko có, nên cũng chưa có điều kiện học tiếp, em muốn học lắm í. Hy vọng CS II của trường sẽ tổ chức giảng dạy ^^ chúc c học tốt nhé

 9. Phạm Thảo nói:

  thích thế, ở Tp. HCM ko có tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Nhân lực huhuuuuuuu toàn của mấy trường liên kết nước ngoài thôi, sao DHLD-XH CSII ko tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị nhân lực nhỉ :9 buồn ghê í muốn học lắm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s