[Ths2] – TH – Đề tài tiểu luận

Đề tài tiểu luận

Triết học

Ths. Nguyễn Thị Giáng Hương

  1. Quan niệm duy vật lịch sử với việc nhận thức các hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần ở  nước ta hiện nay
  2. Quan niệm duy vật lịch sử với vấn đề giáo dục con người và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay
  3. Những biểu hiện của đấu tranh giai cấp trên thế giới trong thời đại ngày nay
  4. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
  5. Vận dụng quy luật mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân sự tại một cơ quan, đơn vị
  6. Vận dụng cặp phạm trù cái chung, cái riêng của phép biện chứng duy vật trong hoạt động quản lý nhân sự
  7. Biện chứng giữa cái chủ quan và cái khách quan trong hoạt động quản lý nhân sự
  8. Vai trò của triết học đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn
  9. Quan điểm ý thức của triết học Mac – Lenin với những phát minh mới trong tâm lý học, sinh lý học thần kinh, điều khiển học
  10. Vận dụng quan điểm toàn diện, lịch sử – cụ thể, và quan điểm phát triển vào công tác quản lý nhân sự.

Lớp 1A thứ 5, trước đầu giờ chiều ngày 23/2 nộp tiểu luận Triết học nhé :( Số trang từ 9-15

Hướng dẫn viết tiểu luận Triết học tớ sưu tầm được: docx_20110822_Huong_dan_viet_tieu_luan - của TS. Võ Minh Tuấn, Trường ĐH Ngân Hàng Thành phố HCM

Điểm chú ý về nội dung trình bày 

- Tiểu luận gồm các phần:

+ Mở đầu: nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu của đề tài, ngắn gọn từ nửa trang đến một trang.

+ Nội dung chính phải có 2 phần: lý thuyết và vận dụng, chia ra thành các mục I, II, III … (tối thiểu phải có 2 mục). Mỗi mục chia thành 1), 2), 3), … Không chấp nhận những tiểu luận viết một mạch không phân ra các mục và tiểu mục.

+ Kết luận tóm tắt rút ra những ý tưởng cơ bản của việc nghiên cứu (khoảng ½ trang).

+ Tài liệu tham khảo: nêu tên tác giả, tên sách, tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, tập, trang sách.

 

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Một ngôi nhà tại Trà Vinh

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 653 other followers

%d bloggers like this: