Trò chuyện về “Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia trong Kinh doanh”

Tinh thần lấy mục đích tối thượng của kinh doanh để phục vụ lợi ích cộng đồng là tinh thần cốt lõi của các anh chị đang theo đuổi DNXH mà CSIP được biết. Chính điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc để CSIP và HNEW, cùng với sự kết nối và hỗ trợ … Đọc tiếp Trò chuyện về “Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia trong Kinh doanh”

[2015.09.20] – Hội thảo thường niên: Khung năng lực – Xu hướng ứng dụng trong bối cảnh hội nhập

THƯ MỜI Trân trọng kính mời toàn thể Hội viên HRA, các Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo Doanh nghiệp đăng ký và tham dự Hội thảo thường niên KHUNG NĂNG LỰC – XU HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP Hội thảo giúp các nhà quản lý, hoạch định nhân sự, quản … Đọc tiếp [2015.09.20] – Hội thảo thường niên: Khung năng lực – Xu hướng ứng dụng trong bối cảnh hội nhập

Thư mời viết kỷ yếu Hội thảo: Xây dựng Khung năng lực trong doanh nghiệp, tổ chức

THƯ MỜI  VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU CHO HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN 2015 “XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC TRONG DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC”   Kính gửi: Quý Doanh nhân, Chuyên gia, Cán bộ nhân sự tại các Doanh nghiệp và Tổ chức;  Hội thảo năm là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng nhất … Đọc tiếp Thư mời viết kỷ yếu Hội thảo: Xây dựng Khung năng lực trong doanh nghiệp, tổ chức