[TT-LH-1] Kỹ năng soạn thảo văn bản – 9&10/6/2011- ULSA

Giới thiệu với cả nhà khóa học này, những ai muốn làm công tác hành chính một cách chuyên nghiệp thì nên dành thời gian đi học nhé 🙂

File đăng ký lớp học Ky nang soan thao van ban – ULSA

Link: Thông báo Chiêu sinh khoá học: Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Số:             /TTĐTBDCBCC-KHGV

V/v: chiêu sinh khoá học “Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội,  ngày 8  tháng 5  năm 2011

Kính gửi: Lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính.

Nhằm mục đích nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho công chức, viên chức, lãnh đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội những người chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản của các cơ quan và đồng thời giúp các đơn vị nắm vững các quy định của nhà nước về thể thức kỹ thuật trình bầy văn bản để từ đó nâng cao chất lượng ban hành văn bản của các đơn vị, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức khoá học “Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản”.

1. Đối tượng: Cán bộ, lãnh đạo làm công tác văn phòng, tổ chức hành chính, nhân sự, cán bộ công đoàn….. các đơn vị sự nghiệp.

2. Giảng viên: Chuyên viên cao cấp Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

3. Nội dung: (có nội dung chi tiết kèm theo).

4. Thời gian, địa điểm: 2 ngày, 9-10/6/2011 (thứ 5 và thứ 6); Khai giảng 8h00 ngày 9/6/2011 (thứ 5) tại Trường Đại học Lao động – Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

5. Kinh phí: 700.000 đồng/học viên, bao gồm (học phí, tài liệu, cà phê, bánh, trái cây giữa giờ). Ban tổ chức đón tiếp học viên và thu tiền từ 7h00 đến 8h00 ngày 9/6/2011.

* Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Thanh toán bằng tiền mặt: tại Trung tâm ĐTBDCBCC vào ngày khai giảng;

+ Thanh toán bằng chuyển khoản theo địa chỉ Trung tâm ĐTBDCBCC, số tài khoản: 102010000057756 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Nam Thăng Long.

6. Địa chỉ đăng ký: Qua điện thoại: CĐ(04) 355 67 625, DĐ: 0983306968 (Gặp chị Nguyễn Thị Bích Hằng) hoặc fax: (04) 355 66 683 đến hết ngày 6/6/2011.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị./.  

Nơi nhận: – Như kính gửi;– Lưu VT.

GIÁM  ĐỐC

 

 PGS. TS. Nguyễn Tiệp

 

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

“Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản”

Ngày 9,10/6/2011 tại Trường ĐH Lao động – Xã hội, 43 Trần Duy Hưng, Hà Nội

Buổi

Nội dung

Thực hiện

Sáng 9/6/2011

8h00 – 11h30

Hướng dẫn Thông tư 01
  1. Những vấn đề về soạn thảo văn bản trong thực tế so với lý thuyết (những lỗi sai thường gặp trong soạn thảo và ban hành văn bản)
  2. Những vấn đề bất cập, sai sót chưa được xử lý.

Chuyên viên cao cấp Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 

Chiều 9/6/2011

13h – 16h30

Phương pháp soạn thảo văn bản

 

Sáng 10/6/2011

8h00 – 11h30

Nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản

  1. Sử dụng máy tính để thiết lập một văn bản chuẩn
  2. Ngôn ngữ trong soạn thảo văn bản
  3. Kỹ năng vận dụng các quy định của Pháp luật để giải quyết các vấn đề được nêu ra trong văn bản

Chiều 10/6/2011

13h – 16h30

Trao đổi, giải đáp thắc mắc

  1. Trực tiếp trao đổi và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề soạn thảo văn bản và công tác văn thư lưu trữ trong quản lý nhà nước .

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

Đơn vị :………………………………………………………………….

TT

Họ Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Điện thoại DĐ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5…

 

 

 

 

Ngày         tháng        năm 2011

Đại diện đơn vị (ký tên và đóng dấu)

[HC1] Văn bản quy định Kỹ thuật trình bày văn bản Hành chính

Một người làm công tác nhân sự, luôn trình bày ý tưởng của mình trên các văn bản (các văn bản này chắc cũng không cần phải theo một quy định nào), nhưng khi ý tưởng trở thành những nội quy, quy chế thực hiện trong Doanh nghiệp, thì bạn phải trình bày nó theo đúng thể thức mà nhà nước quy định, điều này rất cần thiết vì nó thể hiện tính chuyên nghiệp (có cơ sở pháp lý) của một người làm nghề Nhân sự:
Những văn bản cần đọc, nắm vững và làm theo:
1. Nghị định 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ, hướng dẫn về công tác văn thư. Theo đó, công tác văn thư được quy định bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản và tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu, được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp, kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.
Link down: http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/ND110CP.rtf?id=13231
2. Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
Link down : http://www.ctu.edu.vn/departments/kh_th/images/uploads/quytrinh_mau/thongtu55.doc

3. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phu về Công tác văn thư

4. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về việc Hướng dẫn thể thức và Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

5. Văn bản số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư Lưu Trữ Nhà Nước về việc hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến

Đây được coi là cơ sở cho những người làm công tác hành chính văn phòng thực hiện đúng những quy định của Nhà nước về công tác hành chính, văn thư.

Còn nhớ 2 văn  bản này hồi học cao đẳng, môn Soạn thảo văn bản đã được cô giáo giới thiệu, và cũng đã thực hành việc Soạn thảo văn bản nhờ sự hướng dẫn tận tình của một chuyên viên Bộ Tài Chính – kết quả là mình được 10 điểm trình bày văn bản. Nhưng môn Soạn thảo văn bản thì không đơn giản thế, nó còn có việc sử dụng từ  ngữ, câu chữ, cách hành văn … môn học  này  nếu học thật sự thì đúng là rất khó, và cảm thấy những người có thể soạn được văn kiện Đại hội Đảng quả là giỏi và cũng phải rất vất vả/đau đầu …

Biết được cách trình bày một văn bản theo đúng thể thức quy định của nhà nước đúng là một lợi thế cho tất cả những người muốn dùng chương trình soạn thảo văn bản để trình bày một vấn đề nào đó. Ví dụ như CV, có một em SV Học viện hành chính Quốc gia gửi cho mình một bản CV, điều đầu tiên mình đánh giá không phải là ở nội dung trình  bày, mà đó là phần kỹ thuật trình bày văn bản, tại sao một Sinh viên HVHCQG lại không thể trình bày văn bản theo đúng những gì đã được học? Vậy thì vào DN người này có làm được việc cơ bản này không? – Thật ra thì cũng chẳng to tát thế, vì có thể đưa cho em ấy 2 văn bản kia, và yêu cầu em ấy thực hiện đúng như thế,  hoặc giả DN của bạn chuyên nghiệp rồi, đã có sẵn các form thì việc em ấy có biết/không biết đến 2 văn bản này thật ra không còn quan trọng  nữa! Song tớ đánh giá đến sự chú ý, đến sự hiểu biết nguyên tắc làm việc: làm việc có căn cứ pháp  luật hay không? 😀

Bạn hãy nhớ một nguyên tắc khi làm việc là hãy tìm hiểu những gì luật quy định về nó, căn cứ vào đó để làm theo, dù thế nào thì bạn cũng là người làm đúng (theo pháp luật/quy định của tổ chức) – đó là nguyên tắc tớ học được từ thầy Lưu Kiếm Thanh tại lớp Quản trị hành chính văn phòng và Nghiệp vụ Thư ký tại VJCC năm 2008 – NHẬP GIA TÙY TỤC đấy nhỉ ^^
Ngoài 2 văn bản trên ra, các bạn có thể tham khảo thêm các văn bản sau:
– Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 1996, sđ 2002;
– Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND & UBND 2004;
– Nghị định 161/2005/NĐ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
– Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND.

Và khi đã quan tâm đến công tác Hành chính, thì chắc các bạn cũng thắc mắc muốn xây dựng một quy chế Văn thư lưu trữ, VN mình có hẳn một trường Cao Đẳng Văn Thư Lữu Trữ cơ mà, vậy nên, văn bản hướng dẫn việc này cũng có, bạn tham khảo Công văn Số : 6. 260 / VTLTNN-NVĐP của Cục văn thư và lưu trữ nhà nước V/v hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan, chi tiết xem  link Quy chế công tác văn thư và lưu trữ

Tặng các bạn tài liệu của TS Lưu Kiếm Thanh chia sẻ tại lớp học của mình: Cd1dieuhanhHC, và 6 văn bản mình đã trích dẫn trong bài viết này ^^