Mô hình HRBP là gì?

Sau vài năm giới HR Việt Nam rộ lên với thuật ngữ BSC & KPI của ông Kaplan, giờ người ta lại rộ lên với thuật ngữ HRBP (Human Resource Business Partner) của ông Ulrich - mình ước sau này mình sẽ nghĩ ra cái gì đó để cho người ta cũng có một thời … Đọc tiếp Mô hình HRBP là gì?