[HN-17.7] – HR Cafe: Phương án xác định Thu nhập và QTNS thực dụng

Thân gửi các anh/chị Lâu lắm rồi Ánh Nguyệt không tổ chức buổi cafe nào với cộng đồng HR - quả là một thiếu xót lớn 🙂 Nhân dịp Ánh Nguyệt đang muốn tìm hiểu về hệ thống tiền lương, hệ thống đánh giá thành tích cũng như hệ thống năng lực, và nhân dịp … Đọc tiếp [HN-17.7] – HR Cafe: Phương án xác định Thu nhập và QTNS thực dụng

[HN-25/4] – HR cùng bàn về Minh chủ

Dear cả nhà,  Nhớ buổi off trước của hội HR vào tháng 3 thì phải, anh Trung có tham dự và thấy rất thích những buổi sinh hoạt cafe của hội nhà mình, anh ấy nói có quen một người rất giỏi về Nhân sự và có thể chia sẻ với cộng đồng theo hình … Đọc tiếp [HN-25/4] – HR cùng bàn về Minh chủ

[HN-10/3] – Quản trị nhân tài – Talent Management

Dear all,  Chị Xuân http://www.linkedin.com/pub/tx-n/3b/252/384, một Ths. QTKD & QTNS tại Pháp, hiện đang ở VN 1 tháng, sẽ chia sẻ và thảo luận với HR nhà mình về chủ đề Quản lý tài năng, với nội dung chi tiết: Làm thế nào để phát hiện ra tài năng và để tài năng đó gắn bó … Đọc tiếp [HN-10/3] – Quản trị nhân tài – Talent Management