CV3444/BHXH-PT-CST V/v hướng dẫn tạm thời BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2015

Ngày 30/12/2014 BHXH Hà Nội ban hành văn bản số 3444/BHXH- PT-CST hướng dẫn Thực hiện Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP.

 Từ 01/1/2015 về BHXH, BHYT, và BHTN có 1 số hướng dẫn thay đổi như sau:

Ví dụ như Người lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên ở bất cứ loại hình doanh nghiệp nào, không phân biệt số lượng nhân sự sẽ tham gia BHTN (trước đó là DN dưới 10 lao động thì không tham gia BHTN)

Căn cứ đóng BHXH, BHYT theo hợp đồng có mức lương cao nhất hoặc dài nhất (với NLĐ có nhiều HĐ làm việc) và tối đa 20 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 1150k theo nghị định 66/2013/NĐ-CP)

Căn cứ đóng BHTN lại theo mức lương của Hợp đồng giao kết ban đầu và tối đa là 20 lần mức lương cơ sở đối với DN nhà nước, và 20 lần mức lương tối thiểu vùng đối với DN ngoài nhà nước

Chi tiết xem tại file CV3444_BHXH_PT-CST.pdf

Đọc thêm Luật việc làm 

[BH1] – Hệ thống văn bản quy định về BHXH, BHYT, BHTN

Thỉnh thoảng lại nhận được email/điện thoại/message hỏi về BHXH … nên hôm nay quyết định mở thêm một Categories về chuyên mục này chia sẻ với mọi người về những gì tớ biết ^^

Bài đầu tiên sẽ là hệ thống văn bản pháp luật quy định về vấn đề này (Làm gì bạn cũng nên đọc luật trước – đó là nguyên tắc làm việc có tác dụng giúp mình Tự tin, không sợ ai mắng mình không biết gì)

1. H thng văn bn quy đnh v BHXH có hiu lc t thi đim 01/01/2007 (Mình chỉ điểm một số văn bản cơ bản thôi  nhé, các văn bản trước đó các bạn nên tìm trên web của Chính phủ)

STT Ký hiệu Tên văn bản Ngày  ban hành Cơ quan ban hành
1. 71/2006/QH11 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 29/6/2006 Quốc hội khóa 11
2. 152/2006/NĐ-CP NGHỊ  ĐỊNH Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 22/12/2006 Chính phủ
3. 03/2007/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP 30/01/2007 Bộ LĐTB&XH
4. 815/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 06/6/2007 BHXH Việt Nam
5. 902/QĐ-BHXH QUYẾT ĐỊNH về việc Ban hành Quy định về Quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc 26/6/2007 BHXH Việt Nam

2. H thng văn bn quy đnh v BHYT:

STT Ký hiệu Tên văn bản Ngày  ban hành Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành
1 25/2008/QH12 LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 14/11/2008 01/7/2009 Quốc hội
2. 62/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 27/7/2009 01/10/2009 Chính phủ
3 09/2009/TTLT-BYT-TC Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế 14/8/2009 01/10/2009 Bộ Y tế – Bộ Tài chính

3. H thng văn bn quy đnh v BHTN: (về luật thì đọc Chương V của Luật BHXH)

STT Ký hiệu Tên văn bản Ngày  ban hành Ngày có hiệu lực Cơ quan ban hành
1 127/2008/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 12/12/2008 01/01/2009 Chính phủ
2 04/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (Thông tư này đã được thay thế bằng 32/2010/TT – BLĐTBXH) 22/01/2009 01/01/2009 Bộ LĐTB&XH
3 34/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. (Thông tư này đã được thay thế bằng 32/2010/TT – BLĐTBXH) 16/10/2009 45 ngày kể từ ngày ký Bộ LĐTB&XH
4 32/2010/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Thay thế 2 thông tư trên 25/10/2010 45 ngày kể từ ngày ký (chắc là 01/01/2011) Bộ LĐTB&XH

Bonus cho c nhà mt bng v t l đóng các mc này (cái này dùng đ tra cu nhanh, nhiu khi ít đ ý hoc hay quên ^^)

Bảng tổng hợp về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp thời điểm sau 2007 đến nay (Theo Điều 91. 92 Luật BHXH; Nghị định 62/2009/NĐ-CP)

Thời gian BHXH (%) BHYT (%) BHTN (%) Tổng hợp (%)
NSDLĐ  (%) NLĐ (%) NSDLĐ (%) NLĐ (%) NSDLĐ (%) NLĐ (%) NSDLĐ (%) NLĐ (%)
Từ 01/2007 – 12/2008 20 3
15 5 2 1 0 0 16 6
Từ 01/2009 – 12/2009 15 5 2 1 1 1 17 7
Từ 01/2010 – 12/2011 22 4.5 2
16 6 3 1.5 1 1 20 8.5
Từ 01/2012 – 12/2013 24
17 7
Từ 01/2014 trở đi 26
18 8

Tỷ lệ đóng BHYT và BHTN sẽ được quy định khi có sự thay đổi, nhưng t l đóng BHYT s không quá 6% và luôn được chia theo tỷ lệ 2:1 (NSDLĐ 2/3, NLĐ 1/3)

Để down các văn bản mình đã list ở trên, hãy vào link này