Hội thảo: “Minh bạch, Nhất quán – Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” – thư mời từ VCCI

Mình đã được tham gia một khóa học Bộ Quy tắc ứng xử – Nền tảng xây dựng giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp – ITBI, đây là thông tin về buổi hội thảo tổng kết 3 năm thực hiện dự án và kế hoạch tiếp theo của dự án, hy vọng các Doanh nghiệp sẽ … Đọc tiếp Hội thảo: “Minh bạch, Nhất quán – Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp” – thư mời từ VCCI

Bộ Quy tắc ứng xử – Nền tảng xây dựng giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp – ITBI

May mắn được biết thông tin về khóa tập huấn Bộ Quy tắc ứng xử - Nền tảng xây dựng giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp do Dự án Sáng kiến xây dựng tính nhất quán và Minh bạch trong quan hệ kinh doanh tại Việt Nam (ITBI) tổ chức vào  ngày 11-12/12/2012 Khóa … Đọc tiếp Bộ Quy tắc ứng xử – Nền tảng xây dựng giá trị cốt lõi cho Doanh nghiệp – ITBI