[Dịch 8 – Allans] Quy tắc 70% cho Nhân sự

Bài viết của Allans Collin đúng ra rất phù hợp với mình The 70% Rule: Your Shortcut For Making Quicker Decisions & Getting Faster Results in HR…, hôm nay ngồi dịch ra đây 😛 Nếu bạn chắc chắn 70% về cơ hội mới trong nghề Nhân sự của mình, HÃY NHẬN nó Chẳng có cái gì … Đọc tiếp [Dịch 8 – Allans] Quy tắc 70% cho Nhân sự

[Dịch7 – Allans] – HR-er nhảy việc – Tại sao không?

Bài này đã ngâm 1 tháng rồi, giờ mới ngồi cho nó ra lò đây 😛 Quitting Your Job in HR — 8 Unmistakable Warning Signs That It’s Time To Move On HR-er nhảy việc - 8 dấu hiệu cảnh báo không thể nhầm lẫn cho thời điểm HR-er nên nhảy việc Alan Collins Gần … Đọc tiếp [Dịch7 – Allans] – HR-er nhảy việc – Tại sao không?

[Dịch 6] Những thất bại lớn của Alan Collins trong nghề HR và bài học kinh nghiệm

Đọc bài này từ tối 30 tết, Ngày mồng 1 mới đọc kỹ và thấy nó đáng là bài dịch đầu tiên của mình trong năm Nhâm Thìn ;), mồng 5 tết có viết "nhưng mấy hôm vì sức hút của cái rét, cái tết, bánh chưng, và nhiều thứ khác nữa, nên mình chẳng … Đọc tiếp [Dịch 6] Những thất bại lớn của Alan Collins trong nghề HR và bài học kinh nghiệm