[Dịch#10] Làm thế nào để hợp tác trong công việc với người bạn không thích?

Làm thế nào để hợp tác trong công việc với người bạn không thích? 1. Tự chiêm nghiệm lại nguyên nhân việc bạn không thích người đó, và cách bạn đã phản ứng với các tình huống gây căng thẳng giữa hai người 2. Tìm nhiều cách để hiểu quan điểm của người đó:- Tại … Đọc tiếp [Dịch#10] Làm thế nào để hợp tác trong công việc với người bạn không thích?

[Dịch 8 – Allans] Quy tắc 70% cho Nhân sự

Bài viết của Allans Collin đúng ra rất phù hợp với mình The 70% Rule: Your Shortcut For Making Quicker Decisions & Getting Faster Results in HR…, hôm nay ngồi dịch ra đây 😛 Nếu bạn chắc chắn 70% về cơ hội mới trong nghề Nhân sự của mình, HÃY NHẬN nó Chẳng có cái gì … Đọc tiếp [Dịch 8 – Allans] Quy tắc 70% cho Nhân sự

[Dịch7 – Allans] – HR-er nhảy việc – Tại sao không?

Bài này đã ngâm 1 tháng rồi, giờ mới ngồi cho nó ra lò đây 😛 Quitting Your Job in HR — 8 Unmistakable Warning Signs That It’s Time To Move On HR-er nhảy việc - 8 dấu hiệu cảnh báo không thể nhầm lẫn cho thời điểm HR-er nên nhảy việc Alan Collins Gần … Đọc tiếp [Dịch7 – Allans] – HR-er nhảy việc – Tại sao không?