[HN.11/8/2014] Đào tạo DISC – nhận diện tích cách & JSS: Job satisfaction Survey

Gửi các anh/chị/bạn/em Ngày 11/8/2014 tới Ánh Nguyệt có tổ chức 02 khóa học cộng đồng chủ đề: 1. DISC- Thấu hiểu lòng người: đây là công cụ để mỗi người tự nhận diện tính cách của mình cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất Đây là bài viết … Đọc tiếp [HN.11/8/2014] Đào tạo DISC – nhận diện tích cách & JSS: Job satisfaction Survey

[Hà Nội – 01.6.2013] Đào tạo DISC và Văn hóa doanh nghiệp

Gửi các anh/chị Ngày 01.6 tới Ánh Nguyệt có tổ chức một khóa học cộng đồng chủ đề: 1. DISC- Thấu hiểu lòng người: đây là công cụ để mỗi người tự nhận diện tính cách của mình cũng như của đối phương để có cách giao tiếp phù hợp nhất Đây là bài viết … Đọc tiếp [Hà Nội – 01.6.2013] Đào tạo DISC và Văn hóa doanh nghiệp

[HN-05/5] – DISC & VHDN

Confirm lịch 05/5: Dear các anh/chị Cảm ơn các anh/chị đã đăng ký tham dự lớp DISC/VHDN vào ngày mai 🙂 Ánh Nguyệt xin phép gửi một số thông tin để anh chị chuẩn bị trước khi tới lớp ạ: 1. Về trang phục: Lớp DISC: ăn mặc để có thể thoải mái tham gia … Đọc tiếp [HN-05/5] – DISC & VHDN