[BLLĐ] Bộ luật lao động dự thảo có gì mới?

Tớ được tham dự cái hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi bản 24.01.2011 do VCCI tổ chức, nên có vài chia sẻ thông tin cho các bạn cùng biết ^^ Bộ Luật Lao động của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩaViệt Nam được Quốc Hội thời … Đọc tiếp [BLLĐ] Bộ luật lao động dự thảo có gì mới?

TP Hồ Chí Minh 01/04/2011 – Hội thảo “Trao đổi ý kiến về chương Hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động sửa đổi”

Tại Hà Nội, Hội thảo Lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Bộ luật Lao động được VCCI tổ chức vào ngày 30/3, và đây là thông tin về Hội thảo “Trao đổi ý kiến về chương Hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động sửa đổi” tại TP. HCM :), các anh/chị quan tâm vui … Đọc tiếp TP Hồ Chí Minh 01/04/2011 – Hội thảo “Trao đổi ý kiến về chương Hợp đồng lao động trong Bộ luật Lao động sửa đổi”

Hà Nội 30/03/2011 – VCCI – “Hội thảo lấy ý kiến về Bộ luật lao động sửa đổi”

Chia sẻ với các anh/chị về thông tin này: Kính gửi các đồng nghiệp Nhân sự Được sự đồng ý của chị Vũ Mai Thu, Chủ tịch Hiệp hội Nhân sự (HRA), tôi xin đưa thông tin về Hội thảo “ Lấy ý kiến đóng góp sửa đổi Bộ luật Lao động đối với các … Đọc tiếp Hà Nội 30/03/2011 – VCCI – “Hội thảo lấy ý kiến về Bộ luật lao động sửa đổi”