Trò chuyện về “Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia trong Kinh doanh”

Tinh thần lấy mục đích tối thượng của kinh doanh để phục vụ lợi ích cộng đồng là tinh thần cốt lõi của các anh chị đang theo đuổi DNXH mà CSIP được biết. Chính điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc để CSIP và HNEW, cùng với sự kết nối và hỗ trợ … Đọc tiếp Trò chuyện về “Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia trong Kinh doanh”

[2015.09.20] – Hội thảo thường niên: Khung năng lực – Xu hướng ứng dụng trong bối cảnh hội nhập

THƯ MỜI Trân trọng kính mời toàn thể Hội viên HRA, các Trưởng phòng/Giám đốc Nhân sự, Lãnh đạo Doanh nghiệp đăng ký và tham dự Hội thảo thường niên KHUNG NĂNG LỰC – XU HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP Hội thảo giúp các nhà quản lý, hoạch định nhân sự, quản … Đọc tiếp [2015.09.20] – Hội thảo thường niên: Khung năng lực – Xu hướng ứng dụng trong bối cảnh hội nhập

[Hà Nội – QHLĐ.14.11] – Tọa đàm về Công đoàn trong doanh nghiệp

Chia sẻ với cả nhà thông tin thú vị này ạ:  Thông báo Tọa đàm số 4 IR Net Vietnam: Sự can thiệp, thao túng, phân biệt đối xử của người sử dụng lao động chống công đoàn trong doanh nghiệp và ý nghĩa của nó trong quan hệ lao động Việt Nam? Tiếp nối … Đọc tiếp [Hà Nội – QHLĐ.14.11] – Tọa đàm về Công đoàn trong doanh nghiệp