Mục tiêu 2012

Sau khi lập mục tiêu 2011, và đã thực hiện nó cũng khá ổn (xem thêmVĩnh biệt 2011), tớ tiếp tục làm Mục tiêu 2012, hy vọng % đạt mục tiêu sẽ tốt hơn năm trước 😀 Nhân dịp  năm mới tặng cả nhà một công cụ mà tớ sử dụng để triển khai các mục … Đọc tiếp Mục tiêu 2012

Vĩnh biệt 2011

Vĩnh biệt 2011 2011 chỉ còn hơn 1 ngày nữa là qua đi, sẽ chẳng bao giờ có 2011 nào nữa … Vậy là phải nói vĩnh biệt rồi chứ sao 😉 Một năm, cảm giác đã trưởng thành lên rất nhiều, cuộc sống không phải toàn màu hồng, nhưng mình vẫn luôn nhìn nó … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2011

Mục tiêu 2011 của tớ ^^

Ngày 1/1/2011 đã hứa là sẽ viết bài về Mục tiêu và Kế hoạch  hành động 2011, nhưng (hic - cái từ này nên ít dùng đi một chút) vì lý do thói quen chưa thể thay đổi được, nên tớ đã lỡ hẹn (bạn mất 21 ngày để tạo được 1 thói quen đó … Đọc tiếp Mục tiêu 2011 của tớ ^^