Mục tiêu 2012

Sau khi lập mục tiêu 2011, và đã thực hiện nó cũng khá ổn (xem thêmVĩnh biệt 2011), tớ tiếp tục làm Mục tiêu 2012, hy vọng % đạt mục tiêu sẽ tốt hơn năm trước 😀 Nhân dịp  năm mới tặng cả nhà một công cụ mà tớ sử dụng để triển khai các mục … Đọc tiếp Mục tiêu 2012

Vĩnh biệt 2011

Vĩnh biệt 2011 2011 chỉ còn hơn 1 ngày nữa là qua đi, sẽ chẳng bao giờ có 2011 nào nữa … Vậy là phải nói vĩnh biệt rồi chứ sao 😉 Một năm, cảm giác đã trưởng thành lên rất nhiều, cuộc sống không phải toàn màu hồng, nhưng mình vẫn luôn nhìn nó … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2011

Vĩnh biệt 2010

Vậy là một năm 2010 tròn trịa cũng sắp đi qua, khi nó chưa tới, mọi người vẫn thường nhắc tới nó, mong nó tới, bởi  nó gắn với một sự kiện trọng đại của đất nước, 1000 là con số gì nhỉ? Dù sao thì mình cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2010