[HN.23/3/2016] Đào tạo JSS: Tạo động lực cho bản thân & nhân viên

Gửi các anh/chị/bạn/em Ngày 23/3/2016 tới Ánh Nguyệt có tổ chức khóa học cộng đồng chủ đề JSS: Job satisfaction Survey – Khảo sát mức độ hài lòng trong công việc Chương trình cụ thể như sau: Địa điểm: Phòng VIP, tầng 1 - G, tòa nhà 266 Đội Cấn Thời gian: 13.00 - 17.00 … Đọc tiếp [HN.23/3/2016] Đào tạo JSS: Tạo động lực cho bản thân & nhân viên

JSS – Job Satisfaction Survey là gì? Tạo động lực cho nhân viên như thế nào?

Tạo động lực cho nhân viên Cơ sở: Học thuyết Maslow, Học thuyết hai nhân tố của Frederic Herzberg, Học thuyết lãnh đạo theo tình huống (Situation Leadership) & DISC “Mỗi ngày trôi qua đời ta ngắn lại” – là câu nói Thầy vẫn nói trong mỗi lớp học DISC, chúng ta nếu sống được … Đọc tiếp JSS – Job Satisfaction Survey là gì? Tạo động lực cho nhân viên như thế nào?