[PBSC2-Dịch] Tại sao nhân viên của bạn không cảm thấy hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp? – Part 1

Đọc why-your-employees từ đợt post bài này [PBSC1] – Thẻ điểm cân bằng cá nhân – Personal Balanced Scorecard Giờ mới dịch được một chút bài Why Your Employees Are Not Happy and Engaged; Personal Balanced Scorecard as Roadmap for Employees Happiness and Engagement của Dr. Hubert Rampersad, mọi người đọc thử xem có xuôi tai không nhé 🙂 … Đọc tiếp [PBSC2-Dịch] Tại sao nhân viên của bạn không cảm thấy hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp? – Part 1

[PBSC1] – Thẻ điểm cân bằng cá nhân – Personal Balanced Scorecard

Đọc bài này lâu rồi, và mục tiêu của mình năm nay cũng là học BSC để ứng dụng vào bản thân, may quá lại có sẵn cái PBSC này, sẽ có một loạt bài từ việc tìm hiểu các tài liệu qua google của mình về Personal Balanced Scorecard - Thẻ điểm cân bằng … Đọc tiếp [PBSC1] – Thẻ điểm cân bằng cá nhân – Personal Balanced Scorecard