[PBSC2-Dịch] Tại sao nhân viên của bạn không cảm thấy hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp? – Part 1

Đọc why-your-employees từ đợt post bài này [PBSC1] – Thẻ điểm cân bằng cá nhân – Personal Balanced Scorecard

Giờ mới dịch được một chút bài Why Your Employees Are Not Happy and Engaged; Personal Balanced Scorecard as Roadmap for Employees Happiness and Engagement của Dr. Hubert Rampersad, mọi người đọc thử xem có xuôi tai không nhé 🙂

 Tại sao nhân viên của bạn không cảm thấy hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp?

Thẻ điểm cân bằng cá nhân được coi như một công cụ giúp cho nhân viên của bạn hài lòng và có sự gắn kết với doanh nghiệp.

Bài viết của Tiến sĩ Hubert Rampersad

anhnguyet_hro dịch ^^

                                                            

Thiếu sự gắn kết trong doanh nghiệp đã và đang là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn hay nhỏ trên thế giới đều phải chịu một chi phí tổn thất lớn, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ dưới mức yêu cầu, gây ra phần lớn sự không hài lòng của khách hàng. Tại Mỹ, tổn thất tài chính do sự thiếu gắn kết giữa cấp quản lý và nhân viên là khoảng $300B (Gallup Poll, 2005). Để cải thiện năng suất lao động của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự gắn kết và cảm thấy hài lòng của người lao động tại nơi làm việc. Nghiên cứu về sự hài lòng tại nơi làm việc cho thấy rằng người lao động đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chức và rằng có một mối quan hệ mạnh mẽ giữa sự hài lòng của người lao động với sự gắn kết của họ với nơi làm việc. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng không có tổ chức nào không gặp phải vấn đề này. Nhưng những gì đang được thực hiện về nó? Bài viết này chỉ ra một số nguyên tắc mới và độc đáo sẽ giúp các tổ chức giải quyết các vấn đề trên, cũng như chỉ ra các phương pháp đòi hỏi khắt khe và thường làm nản lòng theo hướng  nâng cao sự gắn kết và giảm thiểu sự căng thẳng. Charles Handy đã từng nói: “Những doanh nghiệp tồn tại lâu nhất là những doanh nghiệp bằng sự độc đáo của họ, không chỉ đóng góp cho thế giới thông qua tăng trưởng hay tiền bạc mà còn bằng sự xuất sắc của mình, họ tôn trọng những người khác, bằng khả năng của mình, họ làm cho mọi người hài lòng. Đó chính là linh hồn của doanh nghiệp”

Những gì đã từng xảy ra với sự gắn kết của người lao động?

Thiếu sự gắn kết trong doanh nghiệp đã và đang là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn hay nhỏ trên thế giới đều phải chịu một chi phí tổn thất lớn, cũng như việc thực hiện nhiệm vụ dưới mức yêu cầu, gây ra phần lớn sự không hài lòng của khách hàng. Ví dụ, ở Hà Lan, người ta ước tính rằng những gì chúng ta gọi là sự vắng mặt tinh thần, khi tâm trí của nhân viên không tập trung vào cong việc, làm thiệt hại khoảng 30000$ trên mỗi nhân viên, mỗi năm

Tương tự ở Mỹ, “một xu hướng đau lòng”, Tạp chí Optimize số tháng 4/2005: “Từ năm 1995, theo một khảo sát của The Conference Board, rất ít người Mỹ hài lòng với công việc của họ. Và đó không chỉ là một hay hai khía cạnh của công việc khiến chúng được chọn là đề tài bàn luận, trong đó có cả sự không hài lòng trong công việc. Đưa đến những chính sách nghỉ việc (take vacation policies). Năm 1995, 56% hài lòng với công việc. 10 năm sau, tỷ lệ này còn 51%. Sự hài lòng với cơ sở vật chất giảm xuống còn 52% từ 56%. Tuổi tác và thu nhập không phải là vấn đề khiến tỷ lệ này giảm xuống”.

Trung bình một người lao động Mỹ lãng phí 2h/ngày, tất nhiên là không bao gồm giờ ăn trưa, theo một cuộc khảo sát của Ameriac On-line và Salary.com. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp đang chi khoảng 759 tỷ $ cho tiền lương mỗi năm và không nhận được lợi ích rõ ràng từ khoản tiền này. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng không có tổ chức nào không gặp phải vấn đề này. Nhưng những gì đang được thực hiện về nó?

Những tiền đề của bài viết này là phương pháp để tự kiểm tra sự gắn kết của nhân viên. Trong thực tế, đó là phương pháp để đạt được sự gắn kết của nhân viên tại nơi làm việc.

Tìm hiểu về thẻ điểm cân bằng cá nhân (PBSC – Personal Balanced Scorecard)

Thẻ điểm cân bằng cá nhân là một cách tiếp cận mới về hiệu suất cá nhân trong và ngoài lĩnh vực công việc dựa trên việc tự kiểm tra. Quá trình suy nghĩ và thay đổi ý định được cung cấp dựa trên việc thiết kế để chuẩn bị cho những hành động của bạn, và quan trọng là có sự tham gia trong công việc của bạn. Niềm đam mê và năng lượng cùng thúc đẩy nhau giải quyết. Các nguyên tắc cơ bản khá dễ hiểu. Bằng các viết ra thẻ điểm cân bằng cá nhân của bạn, bạn đặt mình trước một chiếc gương. Khi bạn có được những hiểu biết, bạn trở lên chủ động và tự tin, giúp bạn học nhanh hơn và suy nghĩ rõ ràng hơn. PBSC là một thẻ điểm đánh giá cả trong và ngoài lĩnh vực công việc, bao gồm sứ mệnh, tầm nhìn, vai trò cốt yếu, các yếu tố thành công then chốt, mục đích, biện pháp thực hiện, mục tiêu và hành động cải thiện của cá nhân bạn, được chia thành 4 khía cạnh: bên trong, bên ngoài, kiến tức và học tập, và tài chính. Nó dựa trên những điều quan trọng với bạn, ví dụ như những thói quen cá nhân, những kỹ năng và hành vi ứng xử của cá nhân. Đây là những điều khiến cho một cá nhân cảm thấy hạnh phúc và thành công trong xã hội. Tham vọng cá nhân của bạn (gồm sứ mệnh, tầm nhìn và vai trò cốt yếu của cá nhân) cho phép bạn thể hiện những ý định, tên tuổi, lý tưởng, giá trị, và động lực cá nhân, cũng như cái nhìn sâu hơn vào chính  bản thân mình

Các yếu tố của PBSC được chia thành 4 khía cạnh sau:


  1. Bên trong: sức khỏe thể chất và trạng thái tinh thần của bạn. Làm thế nào bạn có thể kiểm soát được nó để có thể tạo ra giá trị cho mình và những người khác. Làm thế nào bạn bạn luôn cảm thấy tốt trong cả lúc làm việc lẫn những thời gian rảnh rỗi?
  2. Bên ngoài: các mối quan hệ với vợ/chồng, con cái, bạn bè, cấp trên, đồng nghiệp và những người khác. Họ nhìn nhận bạn như thế nào?
  3. Kiến thức và học tập: những kỹ năng và khả năng học tập của bạn. Bạn học như thế nào, và bằng cách nào bạn vẫn có thể thành công trong tương lai?
  4. Tài chính: sự ổn định về tài chính. Bạn sẽ làm gì để những gì bạn học được có thể đáp ứng nhu cầu tài chính của bạn?

Bốn khía cạnh cơ bản này là những điều không thể tách rời tham vọng cá nhân của bạn, và cùng với các yếu tố then chốt quyết định thành công của bạn là cầu nối giữa tham vọng cá nhân (dài hạn)  và mục đích cá nhân, biện pháp thực hiện, mục tiêu và hành động cải thiện (ngắn hạn). Thẻ điểm cân bằng cá nhân có thể định nghĩa bằng công thức dưới đây:

PBSC = sứ mệnh  + tầm nhìn + vai trò cốt yếu + yếu tố then chốt quyết định thành công + mục đích + mục tiêu & biện pháp thực hiện +  hành động cải tiến (chia theo 4 khía cạnh: bên trong, bên ngoài, học tập và kiến thức, tài chính)

Hình 1: Hình thức cơ bản của thẻ điểm cân bằng cá nhân thể hiện dưới dạng khung – có những câu hỏi định hướng rõ ràng


Hình 1: Khung PBSC © Hubert Rampersad

Còn tiếp …

[PBSC1] – Thẻ điểm cân bằng cá nhân – Personal Balanced Scorecard

Đọc bài này lâu rồi, và mục tiêu của mình năm nay cũng là học BSC để ứng dụng vào bản thân, may quá lại có sẵn cái PBSC này, sẽ có một loạt bài từ việc tìm hiểu các tài liệu qua google của mình về Personal Balanced Scorecard – Thẻ điểm cân bằng cá nhân ^^, chia sẻ với mọi người bài dịch này:

Nguồn từ  facebook của anh Đào Trung Thành http://www.facebook.com/notes/dao-trung-thanh/personal-scorecard-psc-th%E1%BA%BB-c%C3%A2n-b%E1%BA%B1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-c%C3%A1-nh%C3%A2n/198917526803170

Một nguyên lý cho  rằng cái gì đo được thì có thể cải thiện thiện được. Hệ thống đánh giá  hiệu suất đã trở nên rất phổ biến trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Kế hoạch và tầm nhìn chiến lược là hết sức quan trọng đối với bất kỳ công ty nào muốn thành công trên thị trường và đạt được lợi thế cạnh tranh. Nhưng doanh nghiệp nào thì cũng được điều hành bởi những con người cụ thể, với những sở thích riêng, những ưu tiên  của họ trong cuộc sống. Doanh nghiệp thì có công cụ quản trị được dùng khá phổ biến là Balanced Scorecard- BSC- Thẻ cân bằng điểm. Còn cá nhân? Ta có thể dùng BSC vào việc quản trị bản thân hay đúng ra một khái niệm phái sinh (derivative) như  như Personal scorecard – PSC – thẻ cân bằng điểm cá nhân liệu có thực tế?

Tất nhiên, mục tiêu kinh doanh với mục tiêu cá nhân là khác nhau. Cuộc sống rất sinh động và khó lường. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng việc lập kế hoạch là quan trọng đối với mỗi cá nhân mong muốn phấn đấu để làm cho cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Chúng ta cũng được giới thiệu Balanced Scorecard- BSC- Thẻ điểm cân bằng là  khái niệm truyền thống áp dụng trong kinh doanh bao gồm bốn loại (nhóm chỉ tiêu hay viễn cảnh): tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển. Bốn viễn cảnh mô tả đầy đủ mọi quan hệ xảy ra cho công ty ở môi trường bên trong và bên ngoài. Viễn cảnh hay  mục tiêu cá nhân là gì? Mỗi cá nhân cũng phải xử lý các vấn đề tài chính, mối quan hệ trong gia đình, ngoài xã hội,   công ty của mình, các vấn đề về phát triển cá nhân.

Thoạt tiên, nghe có vẻ buồn cười và thậm chí hết sức buồn cười, nhưng các khái niệm về BSC có thể dễ dàng áp dụng trong lĩnh vực lập kế hoạch và phát triển cá nhân. Như đã nói ở trên, mỗi cá nhân có các mục tiêu khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Mọi người đều có công việc, gia đình, sở thích và bạn bè. Đương nhiên, mỗi cá nhân muốn thành công trong cuộc sống. Và những thành tựu và những tiến bộ có thể được phát triển theo các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Các khía cạnh được cải thiện như tài chính, quan hệ gia đình, bạn bè, phát triển bản thân góp phần cho sự thăng tiến nói chung của mỗi cá nhân.

Mỗi khía cạnh hay có thể gọi viễn cảnh cá nhân bao gồm các mục tiêu. Và tất cả các mục tiêu cũng phải được tích hợp vào hệ thống các giá trị cốt lõi và sứ mệnh của mỗi người trong cuộc sống. Thẻ điểm cân bằng giúp cá nhân thiết lập mục tiêu thực tế và phát triển một hệ thống các biện pháp đánh giá trong đó sẽ cho biết mức độ thành công hay sự thất bại trong việc thực hiện các mục tiêu này.

Vì vậy, bốn khía cạnh trong  thẻ cân bằng điểm cá nhân PSC là gì?

Viễn cảnh Nội tại (Internal Perspective)

Đây là về thể chất và trạng thái tinh thần của một cá nhân. Cần lưu ý rằng trạng thái tinh thần và thể chất ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của mình trong công việc, cũng như có tác động lớn đến các quan hệ với những đồng nghiệp và gia đình. Tinh thần lành mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh (mens sana in corpo sano). Trong khía cạnh này, ta nên đưa ra một câu trả lời làm thế nào để duy trì điều kiện tốt về thể chất và tinh thần. Nghĩa là ta thiết lập các KPI cho các khía cạnh này. Các chỉ số đo lường (Performance Indicator) cá nhân trong Viễn cảnh Nội tại (Internal perspective) được sử dụng có thề là:mức độ nhiệt tình, cường độ làm việc, mức độ căng thẳng,  mức độ hài lòng công việc, mức độ tín nhiệm của cấp trên, thời gian dành cho tập thể dục, cân nặng cơ thể,  số lượng các buổi thể thao một tuần, số nhiệm vụ mới,  mức độ cholesterol trong máu,  mức độ tiêu thụ rượu trong tuần, tần suất sinh hoạt vợ chồng, thời gian dành cho công việc,… 

Viễn cảnh Bên ngoài (External Perspective)

Giống như bất kỳ doanh nghiệp hoặc công ty, một cá nhân phải sống trong cộng đồng và có quan hệ với người khác như các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè… Quan trọng là phải biết tất cả những người này nhìn nhận bạn như thế nào. Nếu một người có thể xử lý hài hòa giữa  môi trường bên trong và bên ngoài, anh ta có nhiều khả năng đạt được mục tiêu và đạt được thành công trong hầu hết các việc mình làm. Các chỉ số đo lường sau đây có thể được sử dụng để đánh giá viễn cảnh bên ngoài của một cá nhân: mức độ hài lòng của khách hàng, thời gian danh cho con cái, thời gian cho gia đình, số tiền danh cho hoạt động từ thiện, độ tin cậy của các dịch vụ mà tôi cung cấp, tỉ lệ những lần được ca ngợi bởi phối ngẫu, số lần các cảnh báo từ cấp trên, tốc độ sẵn có của tôi, số lần các cuộc hội thoại thẳng thắn và dễ chịu với những người thân yêu, thời gian tham gia hoạt động cộng đồng, số lần giúp đỡ những người khác, số lần  đi chơi với gia đình, số lượng các cuộc cãi vã với vợ hay chồng, số người nghĩ rằng tôi là một lãnh đạo tốt, số lần được khen ngợi,  thời gian danh cho những người bạn tri kỷ, bao nhiêu lần con tôi xin lời khuyên của tôi, … 

Viễn cảnh về Kiến thức và học tập (Learning Perspective)

Một cá nhân phải phát triển kiến thức và kỹ năng của mình bất kể  anh ta làm gì trong cuộc sống. Ví dụ, kỹ sư CNTT phải học ngôn ngữ lập trình mới, trong khi một nghệ sĩ cần có những  thử nghiệm nghệ thuật mới và các mục tiêu như vậy có thể được xây dựng thành các mục tiêu, các chỉ số đo lường KPI sau: “10 cuốn sách mới vào cuối năm”, các chỉ số sau đây trong viễn cảnh về kiến thức hay đào tạo này: số lĩnh vực tôi đang có thẩm quyền, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ học tập, số lượng các lớp học tham gia, số sách về quản lý đã đọc, số giờ dành cho các khóa học, số lượng bài báo xuất bản,  số lượng các ý tưởng sáng tạo,  thời gian dành cho việc đọc và thảo luận và nhiều các KPI khác mà chúng ta có thể xây dựng để phát triển bản thân,… 

Viễn cảnh Tài chính (Finance Perspective)

Người nghèo và người giàu đều phải quan tâm đến tài chính. Các chỉ số cần có  để biết mức độ nào một cá nhân đáp ứng nhu cầu tài chính của mình. Các KPI trong viễn cảnh này có thể bao gồm “số hóa đơn thanh toán kịp thời” hoặc “số lượng các tài sản mà một cá nhân có kế hoạch mua và đã hiện thực hóa.” Các chỉ số khác có thể bao gồm như số tiền tiết kiệm, số dư tài khoản, số hóa đơn trễ, các khoản nợ, tăng trưởng doanh thu, tiền lương, tiền thưởng, dòng tiền mặt,  tỷ lệ đầu tư, tiền chi cho tổ chức từ thiện, chi phí điện nước, tỷ lệ việc làm,…

Các chỉ số PI là  một trong những căn cứ và đánh giá sự tiến bộ của cá nhân hướng tới thực hiện mục tiêu. Với sự giúp đỡ của các chỉ số thực hiện của cá nhân, có thể để đánh giá hành động của mình theo các quan điểm của cá nhân về thành công của mình. Chỉ số thực hiện cá nhân (PI)  là một tiêu chuẩn với sự giúp đỡ của các chỉ số đo lường. Các chỉ số như vậy làm cho tầm nhìn của cá nhân và mục tiêu đo lường được. Nếu không có các chỉ số như vậy sẽ rất khó để thực hiện việc tự đào tạo, tu dưỡng , sử dụng thông tin phản hồi. Căn cứ vào các chỉ số cá nhân có thể phát triển một chương trình hành động cho bản thân.

Mô hình trên có nhiều hình thức và diễn giải. Ví dụ các viễn cảnh nội tại và các chỉ số có thể bao gồm mục tiêu cá nhân và sức khỏe, trong khi viễn cảnh  tài chính có thể có nhiều mục tiêu khác. Trong thực tế, số lượng các viễn cảnh có thể nhiều hơn 4, tùy thuộc vào từng cá nhân cụ thể với các tầm nhìn và sứ mệnh của cá nhân đó.

Khi bạn đánh giá những thay đổi và so sánh kết quả thu được (PI) với các mục tiêu (target), các chỉ số  sẽ là những tín hiệu kịp thời về vấn đề lĩnh vực bạn cần quan tâm, điểm mạnh và cũng như điểm yếu của bạn. Bạn nên dùng  không quá hai chỉ số cho từng mục tiêu. Khi trải phát triển PSC,  bạn cần trả lời câu hỏi: 1) làm thế nào tôi có thể đo lường kết quả thành tích của tôi, và 2) những chỉ số nào làm cho mục tiêu cá nhân của tôi có thể đo lường?

Rõ ràng là mô hình BSC cho các tổ chức hay doanh nghiệp và thẻ cân bằng điểm cá nhân PSC có nhiều điểm tương đồng. Sự khác biệt là trong kinh doanh mô hình BSC lợi ích của cổ đông , chủ doanh nghiệp được chú trọng, trong khi đó thẻ cân bằng điểm cá nhân PSC tập trung vào những mục tiêu cá nhân. Thông thường, các chuyên gia nhân sự sử dụng chúng để định hướng các mục tiêu của nhân viên với các mục tiêu của công ty. 

Mục tiêu cá nhân luôn phải  thực tế và cung cấp cho cá nhân động lực. Chỉ như thế thẻ cân bằng điểm cá nhân PSC mới hữu dụng.

(Dịch bài Personal scorecard: how  BSC  helps achieve personal goals của  AKS-Labs

Trước tiên chắc là phải đi tìm mua cuốn sách này để đọc mới được

 

Một sơ đồ mindmap đã tóm tắt cuốn này: