Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Vietnam – Buổi 11 – Cách viết CV hiệu quả

Hứa viết về đề tài này thật lâu thật lâu rồi, mà giờ mới hết lười để mà gõ bàn phím về nội dung mà mình đã được học ^^ (còn theo kinh nghiệm của tớ thì tớ sẽ nói sau nhé) Về CV cũng đã có một bài viết Resume và CV – bạn đã … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Vietnam – Buổi 11 – Cách viết CV hiệu quả

Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 5

Bài này kết thúc loạt  bài về  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra Quyết định Qua 7 bước của quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định, chúng ta review lại qua sơ đồ sau: Rào cản của Giải quyết vấn đề và Ra Quyết định Các kỹ năng thích nghi … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 5

Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 4

Tiếp nối bài trước Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 1, đây là phần chi tiết 3 bước cuối của quá trình Giải quyết vấn đề và Ra quyết định: 5. Select: Đánh giá và lựa chọn một giải … Đọc tiếp Khóa đào tạo hướng nghiệp – The R Việt Nam (10) _Buổi 9&10_ Kỹ năng giải quyết vấn đề và Ra quyết định 4