My birthday in 2019, Baguio city

Today is my birthday 20Feb. I’m in Talk Academy in Baguio, Philippines now to study English. Today is the seconday of my course ESL 421. I have 7 subjects a day. Teacher Almarie in Speaking Class The first is Speaking class with T. Almarie. She is very nice, I had a phrasal verbs game in … Đọc tiếp My birthday in 2019, Baguio city

Năm 2018 của Ánh Nguyệt

Năm 2018 trôi đi với vài việc đã làm được 1. Sức khỏe: - Duy trì được việc tham gia lớp học Yoga 2 buổi/tuần, thấy cơ thể dần lấy lại được năng lượng cho mỗi sáng thức dậy - Học được 8 động tác thể dục cho cơ mặt mỗi sáng thức dậy, đã … Đọc tiếp Năm 2018 của Ánh Nguyệt

[CNS54] – Sức mạnh của thói quen, Charles Duhigg

Sức mạnh của thói quen Charles Duhigg Đọc Sức mạnh của Thói quen trong kỳ nghỉ 2/9, vậy là cũng mất 1 tuần để đọc xong 1 cuốn sách 🙂 Sức mạnh của Thói quen là một cuốn sách hơi khó đọc, cần dành thời gian tập trung để đọc, và cần một sự tò … Đọc tiếp [CNS54] – Sức mạnh của thói quen, Charles Duhigg