Udemy business – nền tảng nội dung học tập trực tuyến cập nhật nhất cho doanh nghiệp

Mình biết đến và học ở Udemy cũng được vài năm, học được vài khóa mỗi khi có đợt giảm còn 10$/khóa là mình sẽ vào chọn mua 1-2 course để học, ví dụ như content của lớp How to Learn mình đã thiết kế dựa trên 1 khóa học trên Udemy và 1 app … Đọc tiếp Udemy business – nền tảng nội dung học tập trực tuyến cập nhật nhất cho doanh nghiệp

Vĩnh biệt 2022

Vĩnh biệt 2022 Một năm đủng đỉnh sống và làm việc của mình 😊 Mình đã tổng kết ngắn gọn trên 1 trang giấy của cuốn sổ đã bắt đầu năm nay 😊 Nhưng có vẻ chỉ trên 1 trang giấy thì chưa đủ với đứa thích liệt kê lại mọi thứ để cái bệnh … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2022

[COURSE REVIEW2] A life of Happiness & Fulfillment, Raj Raghunathan, IBS, Coursera

Mình mới học xong lớp học A life of Happiness & Fulfillment (Dịch nôm là một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn) của giáo sư Raj Raghunathan trường Indian School of Business (IBS) trên Coursera https://www.coursera.org/learn/happiness/home/welcome Lớp này có nội dung khá tương đồng với Science of Well-being mà mình đã review, chỉ là … Đọc tiếp [COURSE REVIEW2] A life of Happiness & Fulfillment, Raj Raghunathan, IBS, Coursera