Vĩnh biệt 2022

Vĩnh biệt 2022 Một năm đủng đỉnh sống và làm việc của mình 😊 Mình đã tổng kết ngắn gọn trên 1 trang giấy của cuốn sổ đã bắt đầu năm nay 😊 Nhưng có vẻ chỉ trên 1 trang giấy thì chưa đủ với đứa thích liệt kê lại mọi thứ để cái bệnh … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2022

[COURSE REVIEW2] A life of Happiness & Fulfillment, Raj Raghunathan, IBS, Coursera

Mình mới học xong lớp học A life of Happiness & Fulfillment (Dịch nôm là một cuộc đời hạnh phúc và viên mãn) của giáo sư Raj Raghunathan trường Indian School of Business (IBS) trên Coursera https://www.coursera.org/learn/happiness/home/welcome Lớp này có nội dung khá tương đồng với Science of Well-being mà mình đã review, chỉ là … Đọc tiếp [COURSE REVIEW2] A life of Happiness & Fulfillment, Raj Raghunathan, IBS, Coursera

Vĩnh biệt 2021

Tổng kết 2021 – Soma Ánh Nguyệt Một năm nhiều sự chuyển hóa – cả bên trong và bên ngoài của chính mình. Lâu rồi không public việc tổng kết 1 năm và kế hoạch cho năm mới của mình. Nhưng thời điểm nay tự dưng lại muốn làm vậy 😉 Sáng Hà Nội ngày … Đọc tiếp Vĩnh biệt 2021